Okno dialogowe Oś czasu

Zapewnia dostęp do poprzednich wersji kopii online bieżącego rysunku na serwerze AutoCAD WS.

Podsumowanie

Na osi czasu przedstawiana jest graficzna reprezentacja historii dowolnego rysunku wysłanego do programu AutoCAD WS. Za każdym razem, gdy rysunek został wysłany z programu AutoCAD lub gdy w programie AutoCAD WS są zapisywane zmiany online, w tym zmiany powstałe w sesjach współpracy, do osi czasu jest dodawana niepowtarzalna wersja.

Oś czasu pozwala zapoznać się z poprzednimi wersjami rysunku i śledzić wszystkie zmiany. Użytkownicy, którym udostępniono rysunek, mogą wyświetlać oś czasu.

Lista opcji

Wyświetlane są następujące opcje.

Wyświetl w trybie online

Otwiera określoną wersję w programie AutoCAD WS i wyświetla oś czasu rysunku.

Pobierz.

Pobiera wybraną wersję w następujący sposób:

  • Otwórz. Pobiera rysunek do domyślnego położenia na komputerze lokalnym i otwiera go w programie AutoCAD.
  • Zapisz. Zapisuje rysunek w określonym położeniu.