Tworzenie stożka siatki

Istnieje możliwość utworzenia prostego bądź ściętego stożka siatki o okrągłej lub eliptycznej podstawie.

Domyślnie podstawa stożka siatki leży na płaszczyźnie XY bieżącego układu LUW, a wysokość stożka jest równoległa do osi Z.

Następujące zmienne systemowe są używane do sterowania liczbę podziałów dla każdego wymiaru nowego stożka siatki:

Aby ustawić domyślną liczbę podziałów dla stożka siatki, można również użyć okna dialogowego Opcje prymitywów siatki.

Po utworzeniu prymitywu siatki można modyfikować bieżący poziom gładkości obiektu.

Opcje tworzenia stożka siatki

Opcja Stożek polecenia SIATKA udostępnia kilka metod określania wielkości i obrotu tworzonych stożków siatki.

 • Umożliwia ustawienie wysokości i orientacji. Opcji Punkt końcowy osi należy użyć, aby zmienić orientację stożka, umieszczając wierzchołek lub punkt końcowy osi gdziekolwiek w przestrzeni 3D.
 • Utwórz stożek ścięty. Opcja Górny promień umożliwia utworzenie bryły ściętej, która będzie się zbiegać do eliptycznej lub płaskiej ściany.
 • Określ obwód i płaszczyznę podstawy. Opcja 3P (Trzy punkty) definiuje wielkość i płaszczyznę podstawy stożka gdziekolwiek w przestrzeni 3D.
 • Tworzenie podstawy eliptycznej. Opcja Eliptyczna umożliwia utworzenie podstawy stożka, której osie mają różne długości.
 • Ustawienie położenia stycznie względem dwóch obiektów. Opcja StStProm (Styczna, Styczna, Promień) umożliwia zdefiniowanie punktów na dwóch obiektach. W zależności od promienia nowy stożek będzie położony tak blisko, jak to tylko możliwe do określonych przez użytkownika punktów styczności. Styczność można określić z użyciem okręgów, łuków, linii i obiektów 3D. Punkty styczności są rzutowane na bieżący układ LUW. Na wygląd styczności ma wpływ bieżący poziom gładkości.
Procedury
Aby utworzyć stożek siatki o podstawie okrągłej
 1. Kliknij kolejno kartę Modelowanie siatkipanel PrymitywyStożek siatki. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie siatka. Następnie wprowadź c (Stożek).
 2. Określ środek podstawy.
 3. Określ promień lub średnicę podstawy.
 4. Określ wysokość stożka.
Aby utworzyć stożek siatki o podstawie eliptycznej
 1. Kliknij kolejno kartę Modelowanie siatkipanel PrymitywyStożek siatki. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie siatka. Następnie wprowadź c (Stożek).
 2. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie e (Eliptyczna).
 3. Określ punkt początkowy pierwszej osi.
 4. Określ punkt końcowy pierwszej osi.
 5. Określ punkt końcowy (długość i obrót) drugiej osi.
 6. Określ wysokość stożka.
Aby utworzyć stożek ścięty siatki
 1. Kliknij kolejno kartę Modelowanie siatkipanel PrymitywyStożek siatki. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie siatka. Następnie wprowadź c (Stożek).
 2. Określ środek podstawy.
 3. Określ promień lub średnicę podstawy.
 4. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie t (Górny promień). Określ promień górnej podstawy.
 5. Określ wysokość stożka.
Aby utworzyć stożek siatki o wysokości i orientacji określonej za pomocą punktu końcowego osi
 1. Kliknij kolejno kartę Modelowanie siatkipanel PrymitywyStożek siatki. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie siatka. Następnie wprowadź c (Stożek).
 2. Określ środek podstawy.
 3. Określ promień lub średnicę podstawy.
 4. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie o (Punkt końcowy osi). Określ punkt końcowy i obrót stożka.

  Punkt końcowy można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni 3D.

Polecenia
SIATKA

Tworzy obiekt prymitywu siatki 3D, taki jak kostka, stożek, walec, ostrosłup, sfera, klin lub torus.

OPCJEPRYMITSIATKI

Wyświetla okno dialogowe Opcje prymitywów siatki, za pomocą którego można sterować domyślną reprezentacją obiektów prymitywów siatki.

Zmienne systemowe
DIVMESHCONEAXIS

Ustawia liczbę podpodziałów wokół obwodu podstawy stożka siatki.

DIVMESHCONEBASE

Ustawia liczbę podpodziałów między obwodem a środkiem podstawy stożka siatki.

DIVMESHCONEHEIGHT

Ustawia liczbę podpodziałów między podstawą a punktem lub wierzchołkiem stożka siatki.

DRAGVS

Określa styl wizualny wyświetlany podczas tworzenia bryły 3D i prymitywów siatki, powierzchni, siatek oraz brył wyciągniętych w sposób prosty.