Přizpůsobení začišťování stěn

Podívejte se, jak začistit průsečíky několika stěn a vytvořit uživatelské průsečíky stěn pomocí křivek.
Tento videofilm je v angličtině.

0
0 reviews