Tworzenie elewacji 2D lub 3D

Procedura ta umożliwia utworzenie elewacji 2D lub 3D. Po narysowaniu linii elewacji wyodrębnij elewację od linii elewacji i obiektów wybranych w modelu budynku.

Podczas tworzenia elewacji 2D tworzony obiekt jest obiektem przekroju 2D/elewacji. Przekroje i elewacje 2D mają ten sam typ obiektu i styl.

Porada:Przed utworzeniem elewacji odblokuj i włącz wszystkie warstwy obiektów w modelu budynku, które mają zostać uwzględnione w elewacji. Obiekty znajdujące się na warstwach, które są wyłączone lub wyłączone nie mogą być częścią zbioru wskazań dla elewacji. W celu zwiększenia wydajności wyłącz warstwy obiektów, których uwzględnienie w elewacji nie jest konieczne.
 1. Narysuj linię elewacji w rysunku.

  Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rysowanie linii elewacji i znacznika.

 2. Wybierz linię elewacji.
 3. Kliknij kartę Linia elewacjipanel ZmianaGeneruj elewację .
 4. Wybierz typ obiektu elewacji, którą chcesz utworzyć:
  Aby utworzyć… Wykonaj następujące czynności...
  elewacja 2D wybierz obiekt przekroju 2D/elewacji z usuwaniem linii ukrytych.
  elewacja 3D wybierz obiekt przekroju 3D/elewacji.
 5. Dla opcji stylu do generowania wybierz styl dla elewacji 2D.

  Aby użyć konkretnego stylu, wybierz go z opcji stylu do generowania. W przeciwnym razie użyj stylu Standard. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Style elewacji 2D.

  Elewacje 3D nie używają stylów.

 6. W obszarze Zbiór wskazań kliknij (Wybierz obiekty), wybierz obiekty do uwzględnienia w elewacji i naciśnij klawisz ENTER.
  Uwaga:W przypadku wybrania obiektu, który nie ma być uwzględniony w elewacji naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT oraz wybierz ponownie obiekt, aby usunąć go ze zbioru wskazań.
 7. W obszarze Zestaw wyświetlania wybierz zestaw wyświetlania do reprezentacji obiektu elewacji.

  Zestaw wyświetlania steruje reprezentacją elewacji.

 8. W obszarze Pozycja wybierz opcję Nowy obiekt i określ miejsce umieszczenia elewacji:
  Aby... Wykonaj następujące czynności...
  określić położenie graficznie kliknij (Wskaż punkt) i określ położenie nowego obiektu elewacji na rysunku.
  określić współrzędne punktu wstawienia dla elewacji wprowadź współrzędne X, Y i Z położenia nowego obiektu elewacji.
 9. Kliknij przycisk OK.

  Elewacja 2D lub 3D tworzona jest z właściwości linii elewacji i wybranych obiektów w modelu budynku. Elewacja połączona jest z modelem budynku. W razie wprowadzenia zmian po utworzeniu elewacji można zaktualizować elewację, aby odzwierciedlała wprowadzone zmiany. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Aktualizacja elewacji 2D lub 3D.

Można edytować pewne właściwości elewacji w celu kontroli jej pozycji i wyglądu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Edycja elewacji 2D lub 3D.

Styl przekroju/elewacji 2D umożliwia także sterowanie wyświetlaniem wybranych obiektów w elewacji 2D oraz sterowanie wyświetlaniem poszczególnych linii w elewacji 2D. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Style elewacji 2D oraz Edycja i scalanie szkicu w elewacji 2D.