Określenie odległości przedłużenia linii cięcia schodów

Procedura ta służy do określania sposobu wyświetlania odległości przedłużenia linii cięcia schodów na widoku w planie.

Odległość przedłużenia linii cięcia schodów można ustalić między krawędzią schodów a końcem linii cięcia schodów. W Menedżerze Wyświetlania przejdź do odpowiedniej Reprezentacji wyświetlania schodów, a następnie określ odległość przedłużenia linii cięcia schodów. Odległość 0 (zerowa) oznacza, że linia cięcia nie wykracza poza krawędź schodów.

  1. Kliknij kartę ZarządzajPanel stylu i wyświetlaniaMenedżer wyświetlania .
  2. Rozwiń opcję Reprezentacja według obiektu, a następnie przewiń do wartości Obiekt schodów.
  3. Rozwiń opcję Schody i wybierz odpowiednią Reprezentację wyświetlania typu plan.
  4. Kliknij zakładkę Inne.
  5. W polu Płaszczyzna cięcia określ odległość Wydłużenia linii cięcia.