ŁUK

Tworzy łuk.

Metody dostępu

Przycisk

 Wstążka: Karta Narzędzia główne panel Rysuj menu rozwijane Łuk 3 PunktyNiedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym
 Menu: RysujŁukNiedostępne w menu bieżącego obszaru roboczego.
 Pasek narzędzi: Rysuj

Podsumowanie

Aby utworzyć łuk, można określić wartości środka, punktu końcowego, punktu początkowego, promienia, kąta, długości cięciwy i zwrotu.

Lista monitów

Wyświetlane są następujące monity.

Określ punkt początkowy łuku lub [Środek]:Określ punkt, wprowadź o lub naciśnij klawisz ENTER, aby narysować styczną do ostatniej linii, łuku lub polilinii

Punkt początkowy

Określa punkt początkowy łuku.

Uwaga:Po wciśnięciu ENTER bez określenia punktu, program wykorzysta koniec ostatniej narysowanej linii lub łuku i natychmiast wyświetli monit pozwalający określić koniec nowego łuku. W ten sposób powstanie łuk styczny do ostatniej narysowanej linii, łuku lub polilinii.

Określ drugi punkt łuku lub [śrOdek/Koniec]:

Drugi punkt

Rysuje łuk, używając trzech podanych punktów na skraju łuku. Punkt pierwszy jest punktem początkowym (1). Trzeci punkt jest końcem (3). Punkt drugi (2) określa punkt należący do łuku.

Określ koniec łuku: Określ punkt (3)

Łuk określony za pomocą trzech punktów może być rysowany zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Środek

Określa środek okręgu, którego częścią jest łuk.

Określ środek łuku:

Określ koniec łuku lub [Kąt/Cięciwa]:

Koniec

Wykorzystując środek (2), rysuje łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu początkowego (1) do końca, który leży na pozornej prostej rysowanej od środka przez trzeci punkt (3).

Łuk nie musi koniecznie przechodzić przez trzeci punkt, jak pokazano na ilustracji.

Kąt

Rysuje łuk o podanym kącie rozwarcia, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu początkowego (1), wykorzystując środek (2). Jeżeli kąt jest ujemny, narysowany zostanie łuk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Określ kąt rozwarcia łuku:Określ kąt

Cięciwa

Rysuje mniejszy lub większy łuk na podstawie odległości linii prostej pomiędzy początkiem a końcem.

Jeżeli długość cięciwy jest dodatnia, mniejszy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, od punktu początkowego. Jeśli długość cięciwy jest ujemna, większy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Określ długość cięciwy:Podaj długość

Koniec

Określa koniec łuku.

Określ koniec łuku:

Określ środek łuku lub [Kąt/Zwrot/Promień]:

Punkt środkowy

Rysuje łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (1) do końca, który leży na urojonej półprostej rysowanej od środka (3) przez drugi określony punkt (2).

Kąt

Rysuje łuk o podanym kącie rozwarcia, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (1) do końca (2). Jeśli kąt jest ujemny, narysowany zostanie łuk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Określ kąt rozwarcia: Wprowadź kąt w stopniach lub określ kąt przez przesunięcie urządzenia wskazującego przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara

Zwrot

Rozpoczyna łuk stycznie do podanego kierunku. Tworzy dowolny łuk, większy albo mniejszy, zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, rozpoczynający się w punkcie (1) i kończący się w końcu (2.) Kierunek jest określany od punktu początkowego.

Określ kierunek stycznej w punkcie początkowym łuku:

Promień

Rysuje mniejszy łuk, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, od początku (1) do końca (2). Jeżeli promień jest ujemny, rysowany jest większy łuk.

Określ promień łuku:

Środek

Określa środek okręgu, którego częścią jest łuk.

Określ środek łuku:

Określ początek łuku:

Określ koniec łuku lub [Kąt/Cięciwa]:

Koniec

Rysuje łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (2) do końca, który leży na urojonej półprostej rysowanej od środka (1) przez drugi określony punkt (3).

Kąt

Rysuje łuk o podanym kącie rozwarcia, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (2), wykorzystując środek (1). Jeżeli kąt jest ujemny, narysowany zostanie łuk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Określ kąt rozwarcia łuku:

Cięciwa

Rysuje mniejszy lub większy łuk na podstawie odległości linii prostej pomiędzy początkiem a końcem.

Jeżeli długość cięciwy jest dodatnia, mniejszy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, od punktu początkowego. Jeżeli długość cięciwy jest ujemna, większy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Określ długość cięciwy:

Stycznie do ostatniej linii, łuku lub polilinii

Rysuje łuk styczny do ostatniej narysowanej linii, łuku lub polilinii po naciśnięciu ENTER przy pierwszym monicie.

Określ koniec łuku: Określ punkt (1)