Drukowanie plików do innych formatów

Rysunki można eksportować i drukować w kilku formatach, w tym DWF, DWFx, DXF, PDF oraz WMF (metaplik Windows). Użytkownik może również zapisać rysunki w formatach obrazów, używając specjalnie do tego celu przygotowanych sterowników ploterów.

 • Drukowanie plików DWF

  Można tworzyć pliki DWF (pliki dwuwymiarowej grafiki wektorowej) w celu publikowania rysunków w sieci WWW lub intranecie.

 • Drukowanie plików DWFx

  Można tworzyć pliki DWFx (DWF i XPS) w celu publikowania rysunków w sieci WWW lub intranecie.

 • Drukowanie do plików DXB

  Formaty plików DXB (plik binarny wymiany rysunków) są obsługiwane przez niesystemowy sterownik plików DXB. Jest to format zwykle stosowany do „spłaszczenia” rysunków 3D do 2D.

 • Drukowanie do formatów plików rastrowych

  Niesystemowe sterowniki rastrowe obsługują kilka formatów plików rastrowych, obejmujących Windows BMP, CALS, TIFF, PNG, TGA, PCX oraz JPEG. Sterownik rastrowy jest najczęściej stosowany do kreślenia plików przeznaczonych dla publikacji.

 • Drukowanie plików Adobe PDF

  Korzystając ze sterownika DWG na PDF, można tworzyć z rysunków pliki w formacie Adobe® Portable Document Format (PDF).

 • Drukowanie plików Adobe PostScript

  Za pomocą sterownika Adobe PostScript użytkownik może wykorzystać rysunki programu DWGs w wielu programach do komputerowego składu tekstu i z narzędziami typu Adobe Acrobat Portable Document Format (PDF).

 • Tworzenie plików wydruku

  Użytkownik może tworzyć pliki wydruku, które można wykorzystać w oprogramowaniu do drukowania w tle lub oddać do biura wykonującego usługę drukowania.