Zmiana skali tekstu i wyrównania

Jest dostępnych kilka poleceń umożliwiających jednoczesną zmianę skali jednego lub kilku obiektów tekstu albo atrybutów lub ich punktów wstawiania bez zmiany położenia obiektów.

Można jednocześnie zmienić skalę jednego lub kilku obiektów tekstu, atrybutów i definicji atrybutów lub ich punktów wstawiania bez zmiany położenia obiektów.

Zmiana skali wielu obiektów tekstu wielowierszowego

Rysunek może zawierać setki obiektów tekstowych, które muszą być skalowane, a skalowanie ich indywidualnie byłoby bardzo męczące. Polecenie SKALUJTEKST umożliwia zmianę skali jednego lub wielu obiektów tekstowych, takich jak tekst zwykły, tekst wielowierszowy i atrybuty. Można określić względny współczynnik skali lub bezwzględną wysokość tekstu albo przeskalować wybrany tekst tak, aby dopasować wysokość istniejącego tekstu. Każdy obiekt tekstowy jest skalowany za pomocą tego samego współczynnika skali i utrzymuje swoje dotychczasowe położenie.

Konwersja wysokości tekstu między obszarem modelu a obszarem papieru

Polecenie KONPRZESTRZ umożliwia obliczenie równoważnych odległości między jednostkami obszaru modelu a jednostkami obszaru papieru. Używając nakładkowo polecenia KONPRZESTRZ, można podać polecenia z wartościami odległości lub długości względem innego obszaru. Przykładowo, można w obszarze modelu utworzyć obiekt tekstowy odpowiadający wysokością innym obiektom tekstowym w układzie. W obszarze modelu można wpisać

Polecenie: tekst

Określ punkt początkowy tekstu lub [Wyrównanie / Styl]: 1.3

Określ wysokość <0.375>: 'spacetrans

>>Określ odległość obszaru papieru <1.000>: 3/8

Kontynuacja polecenia TEKST

Określ wysokość <0.375>: 1.173

Po zakończeniu polecenia w obszarze modelu tworzony jest obiekt tekstowy o wysokości 1.173, widocznej jako 3/8 podczas przeglądania z układu.

Uwaga:Polecenie KONPRZESTRZ nie jest dostępne z karty Model w widoku perspektywicznym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nakładkowego uruchamiania poleceń, zobacz Wprowadzanie poleceń w wierszu polecenia.

Zmiana wyrównania obiektów tekstu bez zmiany ich położenia

Aby zdefiniować punkt wstawiania tekstu bez przenoszenia tekstu, należy użyć polecenia WYRÓWNAJTEKST. Przykładowo, tabela lub harmonogram mogą zawierać tekst położony poprawnie, ale każdy obiekt tekstu w tabeli powinien być wyrównany do prawej, a nie do lewej, aby możliwe było dodawanie pozycji i dalsze modyfikacje.

Procedury
Aby skalować obiekty tekstu wielowierszowego bez zmiany ich położenia
  1. Kliknij kolejno kartę Opispanel TekstSkala. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie skalujtekst.
  2. Wybierz jeden lub więcej obiektów tekstu wielowierszowego naciśnij klawisz ENTER.
  3. Wybierz jedną z opcji justowania lub naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować bieżące justowanie tekstu.
  4. Wprowadź s, a następnie wprowadź współczynnik skali, który ma zostać zastosowany do każdego obiektu wtekst.
Polecenia
WYRÓWNAJTEKST

Zmienia punkt wyrównania wybranych obiektów tekstowych, nie zmieniając ich lokalizacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Steruje właściwościami istniejących obiektów.

SKALUJTEKST

Zwiększa lub zmniejsza wybrane obiekty tekstowe bez zmiany ich położenia.

KONPRZESTRZ

Oblicza równoważne długości obszaru modelu i obszaru papieru w układzie.