Wykaz skrótów klawiszowych

Wiele poleceń można wykonywać przy użyciu skrótów klawiszowych. Skróty klawiszowe dostępne są zarówno dla AutoCAD jak i dla AutoCAD Mechanical.

Ostrzeżenie! Skróty klawiszowe są automatycznie wprowadzane podczas instalowania programu AutoCAD Mechanical. Skróty klawiszowe typowe dla programu AutoCAD Mechanical zostały umieszczone na końcu pliku acad.pgp. Jeśli utworzone klawisze skrótu mają taką samą kombinację liter jak te, które znajdują się w poniższej tabeli, to zostaną one zastąpione, ponieważ ostatnia pozycja w pliku jest uaktywniana przez naciśnięcie klawisza. Aby przywrócić niestandardowe skróty klawiszowe, przenieś ich definicję na koniec pliku acad.pgp.

Aby uruchomić polecenie przy użyciu skrótów klawiszowych

  1. W wierszu polecenia wprowadź klawisze odpowiadające poleceniu, którego chcesz użyć.
  2. Naciśnij klawisz Enter albo spację lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wykonać polecenie.

Polecenia programu AutoCAD Mechanical

Polecenie

Klawisz

Funkcja

AMAUTODIM

dau

Wiele wymiarów

AMBALLOON

bal

Wstaw numer pozycji

AMCENCRHOLE

cb

Z otworem

AMCENCROSS

cs

Na krzyż

AMCENTLINE

cl

Linia środkowa

AMCHAM2D

cha

Fazuj

AMCLINEO

cloo

Wł/Wył linie konstrukcyjne

AMCONSTLINES

clin

Rysuj linie konstrukcyjne

AMDIMMEDIT

dmed

Edycja grupy wymiarów

AMDWGVIEW

Q

Utwórz widok

AMEDITVIEW

QQ

Edycja rzutu

AMFILLET2D

f

Zaokrąglenie

AMLANGCONV

txl

Konwerter językowy

AMLAYER

l0

Warstwa AM_0

AMLAYER

l1

Warstwa AM_1

AMLAYER

l2

Warstwa AM_2

AMLAYER

l3

Warstwa AM_3

AMLAYER

l4

Warstwa AM_4

AMLAYER

l5

Warstwa AM_5

AMLAYER

l6

Warstwa AM_6

AMLAYER

l7

Warstwa AM_7

AMLAYER

l8

Warstwa AM_8

AMLAYER

l10

Warstwa AM_10

AMLAYER

l11

Warstwa AM_11

AMLAYER

lg

Menedżer warstw programu Mechanical

AMLAYINVO

hioo

Wł/Wył niewidoczne linie

AMLAYMOVE

lmo

Przenieś na inną warstwę

AMLAYPARTO

stoo

Wł/Wył warstwę części znormalizowanych

AMLAYPARTREFO

proo

Wł/Wył warstwę punktów informacyjnych

AMLAYTIBLO

tioo

Wł/Wył warstwę tabelki rysunkowej

AMLAYVISENH

lgv

Widoczność grupy warstw

AMLAYVPO

vpoo

Wł/Wył warstwę rzutni

AMLGMOVE

lgmo

Przenieś do innej grupy warstw

AMLIBRARY

lib

Biblioteka

AMOFFSET

o

Odsuń

AMPARTREF

par

Utwórz punkt informacyjny

AMPOWERCOPY

pc

superkopiuj

AMPOWERDIM

pd

superwymiarowanie

AMPOWERDIM_ANG

dan

Wymiarowanie kątów

AMPOWEREDIT

ped

superedycja

AMPOWERERASE

per

superwymaż

AMPOWERRECALL

prc

superwywołanie

AMPOWERSNAP

pss

Ustawienia superskoku 1-4

AMPSNAP1

s1

Ustawienia superskoku 1

AMPSNAP2

s2

Ustawienia superskoku 2

AMPSNAP3

s3

Ustawienia superskoku 3

AMPSNAP4

s4

Ustawienia superskoku 4

AMRECTANG

rec

Prostokąt

AMSCMONITOR

sm

Kontrola skali

AMUNIT_0

u0

Jednostki 0

AMUNIT_1

u1

Jednostki 1

AMUNIT_2

u2

Jednostki 2

AMUNIT_3

u3

Jednostki 3

AMUNIT_4

u4

Jednostki 4

AMUSERHATCH

h

Kreskowanie zdefiniowane przez użytkownika

AMVIEWALL

val

Pokaż wszystko

AMVIEWCEN

v5

Środkowy

AMVIEWLL

v3

Lewy dolny

AMVIEWLR

v4

Prawy dolny

AMVIEWUL

v1

Lewy górny

AMVIEWUR

v2

Prawy górny