Pierwsze kroki – pliki wideo

0:04:28
AutoCAD Mechanical 2012 | Co nowego, Content Explorer | 24-May-2011

Dowiedz się, jak wyszukiwać pliki, teksty, bloki i inne obiekty projektowe za pomocą narzędzia Content Explorer

0:04:06
AutoCAD Mechanical 2012 | Co nowego, Content Explorer | 24-May-2011

Wykorzystaj narzędzie Content Explorer do łączenia się z udostępnionymi folderami w celu wyszukania plików, tekstów, bloków i innych obiektów w udostę...

0:05:49
AutoCAD Mechanical 2012 | Podstawy | 10-May-2011

Pokazuje działanie poleceń tworzenia symboli na przykładzie dodawania opisów do wału przy użyciu symboli zgodnych z normami DIN.

0:04:06
AutoCAD Mechanical 2012 | Co nowego | 05-May-2011

Prezentacja najważniejszych udoskonaleń w programie AutoCAD 2012.

0:06:59
AutoCAD Mechanical 2012 | Podstawy | 10-May-2011

Pokazuje, jak oznaczać obiekty geometryczne jako części, tworzyć zestawienia komponentów (BOM) oraz generować listy części dla zespołów.

0:04:13
AutoCAD Mechanical 2012 | Podstawy | 10-May-2011

Obejrzyj różnice między interfejsami użytkownika programów AutoCAD Mechanical i AutoCAD.

0:03:57
AutoCAD Mechanical 2012 | Zaawansowane | 10-May-2011

Pierwszy z serii 3 filmów o migracji zestawienia komponentów. Pokazuje możliwości narzędzi migracji zestawienia komponentów.

0:06:51
AutoCAD Mechanical 2012 | Podstawy | 10-May-2011

Zobacz, jak polecenia rysowania w programie AutoCAD Mechanical mogą przyspieszyć rysowanie części mechanicznych.

0:06:33
AutoCAD Mechanical 2012 | Zaawansowane | 10-May-2011

Drugi z serii 3 filmów o migracji zestawienia komponentów. Pokazuje sposób tworzenia szablonu wyodrębniania.

0:07:26
AutoCAD Mechanical 2012 | Podstawy | 10-May-2011

Pokazuje, jak uzyskać dostęp do gotowych projektów zapisanych w różnych bibliotekach zawartości i wstawiać do swoich rysunków standardowe części.